DENİZİN ÇAĞIRIŞI

1943

Yurt ve Dünya Kültür Yayınları, Ankara 1943, 2.baskı Ankara 1972, 5. baskı Can Yayınları 2013

Türk edebiyatında, psikolojik yabancılaşmanın konu edildiği ilk roman olması açısından önemli bir yapıttır. Yazıldığı dönem yeterince anlaşılamayan DENİZİN ÇAĞIRIŞI nda, bir kasaba öğretmeninin ruhsal sorunlarını, çelişkilerini, onun iç dünyasının derinliklerine inerek, büyük bir incelikle anlatıyor Kemal Bilbaşar.