top of page

Yazarın Hayatı ve Yapıtları Üzerinde 

Bazı İncelemeler

Dr. Arif Yilmaz, (2020) Kemal Bilbaşar’in Öykücülüğü, Gerçekliğin Aynasindaki Toplum (555 sayfa)  Kültür Bakanlığı Yayıncılık, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi , Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Yenİ Türk Edebİyati Anabilim Dali.

Dr. Mustafa Karabulut, (2019) Ütopik Bir Mekân Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği) Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi

Yücel  Yeter, (2019) Kemal Bilbaşar'ın Cemo, Memo ve Başka Olur Ağaların Düğünü Adlı Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik , Yüksek Lisans Tezi, (136 sayfa) Kirklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,  

Selami Tekataş, (2018) Kemal Bilbaşar’ın Toplumsal Romanlarında Folklorik Unsurlar,  Yüksek Lisans Tezi, (423 sayfa) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Elazig,

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15687/525518.pdf?sequence=1

Hülya Soyşekerci, (2018) Denizin Çağırışı’nda Gizemli Varoluş

http://www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Denizin_Cagirisi2.htm

Menekşe Yavuz, (2018) Cemo Romanında Kadınlık Rolünün Değerlendirilmesi,  Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi Sayı I (2) 203-214 Araştırma Makalesi ,

http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/1b3c/6d64/5e38/5c17810003dab.pdf?

Sabahattin Kapucu, (2016) Kemal Bilbaşar’ın Hikayelerindeki Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü Unsurları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

 

Dr. Ali Algül, (2014) Kemal Bilbaşar’ın Denizin Çağırışı Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış,

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi  öğretim üyesi

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/20sayi.pdf

Dr. Müberra Bağcı, (2010) Denizin Çağırışı, Aylak Adam ve Tutunamayanlar’da Başkişilerin Yabancılaşmasında Çocukluk Hayatlarının Rolü, Yeni Türk Edebiyatı , no.2, (sayfa 83-101)

 

Dr. Müberra Bağcı, (2008) Kemal Bilbaşar'ın hikâyeleri, romanları ve tiyatroları üzerine bir inceleme, Doktora Tezi , Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı 

https://docplayer.biz.tr/26230787-T-c-ege-undversdtesd-sosyal-bdldmler-enstdtusu-yeni-turk-edebiyati-anabilim-dali.html

 

Dr. Müberra Bağcı, (2007) Kemal Bilbaşar’ın Hikâyelerinde Rüşvet, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ( sayfa 197-210)

 

Ülviye Dikici, (2005) Kemal Bilbaşar'in Romanlarinda Şahislar Kadrosu, Yüksek Lisans Tezi, ( 277 sayfa) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Van 

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Kemal%20Bilba%C5%9Far%E2%80%99%C4%B1n%20romanlar%C4%B1nda%20%C5%9Fah%C4%B1slar%20kadro.pdf

 

Dr. Müberra Bağcı, (2004)  Kemal Bilbaşar, Hayatı ve Eserleri, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (sayfa 1-30)

 

Dr Müberra Bağcı, (2002) Kemal Bilbaşar’ın Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerinde Bir Araştırma , Yüksek Lisans Tezi, (116 sayfa) Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

bottom of page